Bestanden aanleveren

Voor een perfecte uitvoering van het drukwerk is een goede aanlevering van artwork van groot belang.
Indien er iets onduidelijk is kunt u contact opnemen via info@drukkerijponderosa.nl

Bestanden & Programma's
 • Open werkbestanden (InDesign) met alle gebruikte illustraties en lettertypen
 • Gevectoriseerde Illustrator bestanden voorzien van lettercontouren
 • PDF bestanden voorzien van lettercontouren
Wij werken met de volgende programma's:
 • Adobe Indesign
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
Kleuren
 • Geef PMS kleuren altijd aan in het bestand. Maak ter controle een kleurgescheiden print
 • Alleen CMYK indien de bestanden full color gedrukt dienen te worden
Illustraties en afbeeldingen
 • Afbeeldingen in de opmaak zijn het beste van kwaliteit op 300 DPI op ware grootte
 • Zet afbeeldingen van 72 DPI nooit zomaar om naar 300 DPI. Dit kan de kwaliteit aanzienlijk verslechten
 • Illustraties als gevectoriseerde illustrator EPS aanleveren
Opmaak
 • Bestanden op ware grootte opmaken
 • De opmaak dient altijd te worden voorzien van extra afsnede (3 mm aan elke zijde)
 • Bij aanlevering als PDF altijd minimaal 300 DPI en voorzien van afloop en snijtekens
 • Alle gebruikte lettertypen meeleveren
 • Maak fonts niet handmatig vet of cursief, maar gebruik daarvoor een font uit de lettertypencollectie
 • U hoeft geen rekening te houden met trapping, dit verzorgen wij voor u
Versturen digitale bestanden en voorbeelden

Bestanden kunt u per e-mail sturen naar info@drukkerijponderosa.nl. Geef daarbij in het onderwerp de naam van het drukwerk en/of bedrijf. Heeft u bestanden groter dan 5 MB dan kunt u deze naar ons uploaden via WeTransfer. Per post kan dit gestuurd worden naar Drukkerij Ponderosa, Postbus 169, 2260 AD Leidschendam. Stuur een print van het artwork mee als voorbeeld.