Keurmerken

Door Drukkerij Ponderosa te kiezen als uw drukkerij met kwalitatieve textielmerken en milieuvriendelijke drukprocédés kiest u bewust voor kleding dat maatschappelijk verantwoord is. De merken in onze collectie hebben certificaten van diverse instanties welke de strikte naleving van de gedragscode controleren.

Omdat al deze keurmerken erg verwarrend kunnen zijn, vindt u hieronder de diverse organisaties met bijbehorende informatie over de keurmerken en certificering. Daarbij hebben wij ook vermeld welk kledingmerk is aangesloten bij welke organisatie.


EERLIJK

Fairtrade / Max Havelaar

Max Havelaar is een onafhankelijk keurmerk voor Fairtrade. Producten het Max Havelaar keurmerk zijn geproduceerd en verhandeld onder eerlijke voorwaarden. Deze voorwaarden en normen zijn opgesteld door de internationale overkoepelende Fairtrade Labelling Organisation (FLO). Het keurmerk staat het meest bekend door het garanderen van een vaste minimumprijs aan de producenten. Bovenop deze prijs komt er een ontwikkelingspremie, waar de boerenorganisatie kan investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines of milieuverbetering. Op een plantage dient de premie de sociale doelen van de arbeiders.


MAATSCHAPPELIJK

Fair Wear Foundation (FWF)

De Fair Wear Foundation is een Nederlands initiatief dat streeft naar goede arbeidsomstandigheden in de productiefaciliteiten voor kleding dat wordt geproduceerd voor de Nederlandse en Europese markt. Deze organisatie heeft een eigen gedragscode met arbeidsstandaarden die zijn afgeleid van de ILO-verdragen. Aangesloten bedrijven dienen deze normen uit de gedragscode na te leven. De Fair Wear Foundation controleert of de bedrijven zich houden aan deze normen en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Een non-profit organisatie die zich inzet voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde handelsketen. Het BSCI heeft een gedragscode opgesteld waarvan de uitvoering in de praktijk door onafhankelijke auditors wordt gecontroleerd.

Fair Labor Association (FLA)

De Fair Labor Association is een non-profit organisatie dat de slechte arbeidsomstandigheden wereldwijd in fabrieken wilt terugdringen. Ieder aangesloten bedrijf dient ervoor te zorgen dat de onderaannemers en leveranciers de lokale wetgeving en de opgelegde regels naleven. De Fair Labor Association toetst of deze regels worden nageleefd en geeft een jaarrapport uit en rapporteert de resultaten. Ook schendingen van de code worden gepubliceerd.

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)

WRAP is een onafhankelijke, wereldwijde non-profit organisatie die zich inzet om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Gebaseerd op de International Labour Organisation (ILO) normen heeft deze organisatie de “WRAP 12 principles” samengesteld over arbeidspraktijken, fabrieksomstandigheden en milieuaspecten. Verder worden ondermeer non-discriminatie, verbod op kinder- en dwangarbeid, arbeidsuren en beloning, vrijheid van vakvereniging, veiligheid en gezondheid genoemd. Aan de hand van deze 12 standaard principes worden de fabrieken gecertificeerd.


BIOLOGISCH

Global Organic Textile Standard (GOTS)

GOTS is een internationale standaard voor biologische kleding en textiel. Textiel vermeld met dit keurmerk dient minimaal 70% uit biologische vezels te bestaan. Het percentage staat vermeld in de kledinglabels. Deze wereldwijde standaard voorziet onder meer in gebruik van milieuvriendelijke chemicaliën en waterzuivering bij de fabrieken. Daarnaast wordt er ook gecontroleerd op naleving van sociale criteria waaronder minimumloon, verbod op kinderarbeid en een veilige en hygiënische werkomgeving.

Organic Exchange / OE100

The Organic Exchange is een organisatie die zich concentreert op het faciliteren van de groei van de wereldwijde biologische katoenindustrie. Het grootste deel van het katoen dat momenteel wordt verbouwd maakt gebruik van grote hoeveelheden pesticiden en kunstmest. Dit zorgt voor uitputting van de grond en degradatie van het milieu, daarnaast zijn deze middelen slecht voor de mensen in de katoenvelden. Door het gebruik van biologische katoenteelt kunnen deze middelen worden beperkt. Het doel van deze organisatie is het stimuleren van het gebruik van biologisch katoen.


HUIDVRIENDELIJK

Oeko Tex 100

Deze standaard is ontwikkeld in de jaren ’90 door diverse samenwerkende Duitse testinstituten. Dit om de consument te beschermen tegen schadelijke chemicaliën in textiel en kleding. Het is het meest bekende keurmerk op het gebied van kleding. Kleding met het Oeko Tex 100 certificaat bevatten geen schadelijke stoffen die bijvoorbeeld kanker of allergieën kunnen veroorzaken.