Milieu & Duurzaamheid

De basis voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een organisatie met een sociaal en financieel verantwoord beleid waar de aandacht uitgaat naar mensen, de maatschappij en het milieu, met daarbij niet te vergeten de ecologische effecten. Een open transparant beleid wordt gehanteerd in die trajecten waar informatieverstrekking omtrent onze producten gewenst is.

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft inmiddels een bredere invalshoek gekregen. Was het in het verleden teveel gericht op alleen het ecologische gebeuren nu is de omvang veel ruimer. Ook transparanter voor wat betreft de herkomst en samenstelling van diverse halffabrikaten. Daarnaast dient het sociale evenwicht behouden te blijven. Duurzaamheid of duurzame producten worden nu aangeduid volgens de zogenaamde Triple P status (People Planet Profit) waarbij het evenwicht wordt gevonden tussen sociale, ecologische en economische belangen en dat bepaalde verwachtingen in kwalitatieve zin zijn gesteld aan de producten.

Recyclebaar

De materialen dat wij verwerken en bedrukken zijn recyclebaar, zowel het textiel, papier en karton als onze kunststoffen. Ook hierin kunnen wij u adviseren over het hergebruik van materialen voor een meer bewuste aanpak.

Duurzaam inkopen

Ponderosa staat borg voor het toepassen van milieu en sociale criteria in alle fasen van uw inkoopproces. Dit leidt uiteindelijk tot de daadwerkelijke levering van duurzame producten, diensten en werken.


Verduurzaamheid

Een prachtig voorbeeld over stedelijke verduurzaamheid is het werk van kunstenaar Joseph Beuys (1921-1986) die met conceptuele kunst iets unieks neerzette dat wereldwijd een absolute voorbeeldfunctie heeft.

Tijdens Documenta 7 (1982) in het Duitse Kassel startte Beuys, die altijd onafscheidelijk gezien werd met zijn vilten hoed en medeoprichter was van de ecologische partij “Die Grünen”, het project 7000 Eichen. 7000 Eiken werden in een tijdsbestek van 5 jaar in Kassel en omgeving door vrijwilligers geplant. Dit tezamen met een stenen basaltblok ter bescherming. De jonge aanplant moest beschermd worden maar tevens was dit ook een symbolisch gebaar tegenover de andersdenkenden. 
Doel was de stedelijke verduurzaming op milieugebied met artistieke invloeden te bewerkstelligen. Het was in die tijd een bijzonder omstreden project wat Joseph Beuys lanceerde. Hij bleek zijn tijd ver vooruit want de eiken bepalen nu, meer dan dertig jaar later, in grote mate het stadsbeeld en de bomen zijn een vast gegeven op kaarten met alle informatie van aanplantdatum.

De moeizame groene invalshoeken van toen zijn heden de optimale verduurzaming die zijn visie eeuwig zullen doen uitstralen. De stad Kassel (Hessen) staat trouwens sinds 2013 met het Wilhelmshöhe Bergpark op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
image
© Kürschner - Wikipedia